فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
- گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی سوران

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی سوران
علمي - آموزشي- متنوع
لینک دوستان
لینک های مفید
عشق

   ديرينه معبوديست كه

                      تو خالق آن هستي

[ شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 17:56 ] [ عبدالمجيد باهورزهي ]
[ شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 17:7 ] [ عبدالمجيد باهورزهي ]
معانی: دکتر شمیسا. احمد کامل نژاد. اشرف زاده و علوی مقدم(سمت) . کزازی

بیان: شمیسا. احمد کامل نژاد. اشرف زاده و علوی مقدم(سمت) کزازی

بدیع: شمیسا. احمد کامل نژاد. کزازی

بدیع از دیدگاه زیباشناسی: دکتر وحیدیان

صناعات ادبی: فنون و صناعات ادبی :همایی

معالم البلاغه: دکتر رجایی(دانشگاه شیراز) جواهر البلاغه:ترجمه هم شده است

هنجار گفتار؟

آیین سخن:صفا

روش گفتار: ؟

آرایه ادبی(دبیرستان)

دستور:

دستور:خیام پور دستور زبان فارسی: وحیدیان(سمت) دستور :انوری گیوی

انتشارات فاطمی ۲ جلد دستور زبان (پنج استاد) دستور زبان فارسی و دستورتاریخی زبان فارسی:خانلری توصیف ساختمان دستور زبان فارسی(باطنی)

تاریخ ادبیات:

گزیده تاریخ ادبیات ایران. دکتر ترابی

مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی: صفا(ققنوس)

مرجع شناسی:

غلامرضا ستوده(سمت) نورالله مرادی (فرهنگ معاصر)

سبک شناسی:

بهار۳ جلد شمیسا ۲جلد نثر و نظم

عروض و قافیه

عروض و قافیه: وحیدیان(نشر دانشگاهی) دکتر شمیسا شاه حسینی

فرهنگ عروضی شمیسا کامل احمد نژاد

عربی:

قرآن(معنی و تجزیه ترکیب) نهج البلاغه( معنی و تجزیه و ترکیب) دکتر شهیدی فیض الاسلام آیتی گزیده آن از دکتر محمد مهدی جعفری یا آموزش نهج البلاغه.. از همین مولف– ترجمه مبشر زاده

اشعار عربی مرزبان نامه. کلیله . گلستان(توضیحات) جهانگشا. مبادی العربیه۴جلد. با توضیح و شرح حسینی – نحو برای دانشجو و صرف برای دانشجو دکتر رادمنش جوارهر الادب :احمد هاشمی. معجم الاعراب القرآن الکریم: طنطاوی

مجانی الحدیثه. تجزیه و ترکیب قرآن ( قم) (ده سوره)

زبان انگلیسی:

تاریخ ادبیات ادوارد براون دایره المعارف اسلام تاریخ ادبیات آریان پور

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما:شفیعی کدکنی. ترجمه حجت الله اصیل

گرامر در حد تافل

English for the students of humanities (انتشارات سمت)

متون نظم:

۱- شاهنامه: کزازی . انتشارات سمت جوینی.۳جلد دانشگاه تهران

حماسه رستم واسفندیار :جوینی غمنامه رستم و سهراب :شعار. انوری

۲- مثنوی: شرح مثنوی شریف۳جلد :فروزانفر(دفتر اول)

شرح مثنوی شریف:سید جعفر شهیدی( انتشارات علمی و فرهنگی) ۱۰جلد

شرح مثنوی : کریم زمانی(انتشارات اطلاعات) ۶ جلد

۳- بوستان: شرح دکتر غلامحسین یوسفی شرح دکتر انزابی نژاد و قره بگلو

۴- منطق الطیر:شفیعی کدکنی(سخن) انزابی نژاد و قره بگلو

صادق گوهرین (انتشارات علمی و فرهنگی) اشرف زاده(انتشارات اساطیر)

تصحیح و شرح کاظم دزفولیان(طلایه) فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات عطار :اشرف زاده

۵- حافظ: حافظ نامه : بهاء الدین خرمشاهی حافظ: خطیب رهبر (سفی علیشاه)

فرهنگ اشعار حافظ: احمد علی رجایی (انتشارات علمی)

۶- حدیقه:تعلیقات حدیقه: مدرس رضوی(انتشارات علمی) آب آتش فروز :اشرف زاده

گزیده حدیقه: راشد محصل (انتشارات جامی)

۷- مخزن الاسرار: بهروز ثروتیان . برات زنجانی پرده سحر سحری:انزابی نژاد

۸- دیوان ناصرخسرو: تحلیل اشعار ناصر خسرو:مهدی محقق (دانشگاه تهران)

سی قصیده: مهدی محقق . شرح کامل دیوان ناصر خسرو: دکتر شعار و کامل نژاد

۹- دیوان مسعود سعد:گزیده لسان(انتشارات علمی و فرهنگی) گزیده اشرف زاده

(انتشارات اساطیر) گزیده : توفیق سبحانی

۱۰- دیوان خاقانی: شرح دشواریهای خاقانی۲جلد. رخسار صبح:کزازی(نشر مرکز)

بزم دیرینه عروس: معصومه معدن کن گزیده عباس ماهیار گزیده های سجادی

سوزن عیسی: سجادی

۱۱- دیوان صائب: بانو کریمی(زوار) گزیده موئتمن گزیده : محمد قهرمان

متون نثر:

۱- تاریخ بیهقی: خطیب رهبر۳ج (مهتاب) دیبای خسروانی: یاحقی و سیدی

۲-گلستان سعدی:غلام حسین یوسفی.(انتشارات خوارزمی) خزائلی

۳- کشف المحجوب: انتشارات طهوری با مقدمه قاسم انصاری گزیده محمود عابدی

۴- جهانگشای جوینی: گزیده شعار(قطره) شرح مشکلات جهانگشا:احمد خاتمی

شرح انزابی نژاد(درحال انتشار)

۵- مرصادالعباد: محمد امین ریاحی. گزیده انزابی نژاد

۶- چهار مقاله: به سعی علامه قزوینی. محمد معین انزابی نژاد

۷- کلیله و دمنه: مجتبی مینوی(دانشگاه تهران ) گزیده انزابی نژاد(جامی)

گزیده خطیب رهبر گزیده پیام نور در دو جلد همراه باچهار مقاله

۸- سفرنامه : ناصر خسرو به کوشش نادر وزین پور(امیر کبیر) دبیر سیاقی

۹- مرزبان نامه: خطیب رهبر( انتشارات صفی علیشاه)

منابع کمکی:

معیار الاشعار: فرهنگ اصطلاحات عرفانی:سجادی شرح ابن عقیل

داستان داستانها شرح مشکلات دیوان انوری و مفلس کیمیا فروش

گلشن راز.. مسعود سعد: اشرف زاده و توفیق سبحانی

غزلیات شمس: شفیعی کشف الاسرار: رکنی و دکتر انزابی.

قابوسنامه: یوسفی مقامات حریری: انزابی در سایه سار احادیث

[ چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ ] [ 22:13 ] [ عبدالمجيد باهورزهي ]
اگر تو بیایی
به کوچه ی خزان زده ی انتظار خسته ی من
شکوه کهکشانها بستر گامهای تو خواهد بود
و ماه عریان، فانوس راه تو خواهد شد ...
اگر تو بیایی، اگر تو بخواهی.
می توانی هوهوی التهاب قلب مرا
از عمق این سکوت مه گرفته دریابی ؛
که خوشه های شهاب را روی شاخه های هلال
به رقص میخوانند ...
[ چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ ] [ 22:8 ] [ عبدالمجيد باهورزهي ]
الف) متون نظم ( با ضريب 4) شاهنامه فردوسي: «غم‌نامه رستم و سهراب» و «رزم‌نامه رستم و اسفنديار» حسن انوري و جعفر شعار؛ نامة باستان جلد اول و دوم دكتر كزازي بوستان سعدی دكتر غلامحسين يوسفي غزليات و قصايد سعدي: كليات سعدي، چاپ فروغي. گزيده‌ي غزليات و قصايد خطيب رهبر مخزن‌الاسرار: شروح وحيد دستگردي، بـرات زنجـاني، بـهروز ثـروتيان، انزابي‌نژاد قصايد خاقاني: گزيدة دكتر سجّادي چاپ اميركبير و چاپ نشر سخن(ایشان دو گزیده دارند.)، شرح دشواري‌های دیوان خاقانی و رخسار صبح دكتر كزّازي، شاعر صبح دكتر سجادي، بزم ديرينة عروس معصومه معدن‌كن و سایر گزیده‌های دیوان مثنوي: شرح استاد فروزان‌فر، شرح مثنوي دكتر استعلامي ‌،كريم زماني (تمرکز بر روی دفتر اول مثنوي باشد) حديقه الحقيقه: تصحيح مدرس رضوي و تعليقات آن، آب آتش فروزدكتر اشرف‌زاده. منطق‌الطير: تصحيح دكتر صادق گوهرين و شرح دكتر شفيعي كدكني حافظ : شرح دكتر خطيب رهبر ، حافظ نامه بهاء‌الدين خرمشاهي، مكتب حافظ منوچهر مرتضوي ناصر خسرو: سی قصیده ناصر خسرو از مهدی محقق و گزیده اشعار ناصر خسرو از جعفر شعار. ب) متون نثر (با ضريب 4) تاريخ بيهقي: به كوشش دكتر خطيب رهبر 3 جلدی (جلد اول و نيمة اول جلد دوم مهم‌تر است.) چهار مقاله: به تصحيح دكتر معين قابوس‌نامه: شرح دكتر يوسفي گلستان سعدي: شرح دكتر يوسفي و دکتر خطیب رهبر كليله و دمنه: شرح مجتبي مينوي مرصاد العباد: دكتر محمد امين رياحي و گزيده مرصادالعباد دكترانزابي نژاد كشف‌الاسرار: گزیده دكترانزابي نژاد. ج) كليات مسائل ادبي ( باضريب 4): دستور زبان: احمد گيوي و حسن انوري جلد 1 و 2 ، دستور زبان خيام‌پور. دستور زبان پنج استاد عروض و قافيه: عروض وقافيه دكتركامل احمد نژاد، شناخت شعر دكتر شاه حسيني، عروض و قافيه دكتر شميسا، عروض فارسي دكتر ماهيار، معاني و بيان : معاني و بيان دكتر تجليل، معاني و بيان دكتر شميسا، بيان دكتر كزازي‌، معانی و بیان دکتر علوی و اشرف زاده بديع: فنون بلاغت و صناعات ادبي استاد همايي، بديع دكتر شميسا، بديع دكتر كزازی. تاريخ ادبيات: تاريخ ادبيات در ايران مرحوم دكترصفا.( خلاصه 3جلد اوّل)، ادوار شعر فارسي، دكترشفيعي كدكني جويبار لحظه ها دكتر محمد ياحقي، سبك شناسي: سبك شناسي نظم و نثر استاد ملک الشعراء بهار و دكتر شميسا و دکتر غلامرضایی د) عربي ( با ضريب 2): زبان قرآن، حميد محمدي، جلد 1 و 2 دوره متوسطه. مبادي العربيه جلد 3و4. (شرح و ترجمه آن توسط سيّد علي حسيني انجام گرفته است.) صرف براي دانشجو، نحو براي دانشجو، دكتر سيد محمد رادمنش. صرف و نحو دكتر ماهيار اصول الصرف و اصول النحو هر دو از دکتر شهابی از نشر دانشگاه تهران متون عربي : قرآن كريم، علی‌الخصوص جزء 30 قرآن و سوره‌هایی که در متون ادب فارسی آیاتی از آنها آمده است. مانند سوره یوسف ، مریم و .. نهج‎البلاغه، استاد شهيدي.( خطبه های برگزیده نهج البلاغه : جهاد ، شقشقیه ، متقون ، نامه امام به مالک ، نامه امام به فرزندش امام حسن (ع) و خطبه های 4 تا 34. نامه های 1 تا 10 و 45 و 53 و کلمات قصار.) ابیات و عبارات عربی کتابهای کلیله و دمنه ( شرح ابيات عربي از دكتر عبدالعظيم قريب)، مرزبان نامه ، کلیّات سعدی ، حافظ ، مثنوی و ....، کتاب المنهج ( نثر و شعر عربی: دکتر شعار ، دکتر فرزاد ) گزیده نظم و نثر عربی از دکتر رادمنش در ترجمه متون عربي، جلد اول و دوم مجانی الحدیثه (به ویژه ج2) بسیار مفید است. ه‍( زبان انگليسي ( باضريب 1): كتاب؛ ( English for the students of Persian literature 1 and 2 ) تأليف : دكتراكبر افقري ترجمه كتاب با عنوان ( انگليسي براي دانشجويان رشتة زبان وادبيّات فارسي 1و2) ترجمة: دكتر كلان فرمان فرما فرهنگ اصطلاحات ادبي، سيماداد بخشهایی از تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون- با استفاده از ترجمة آن از نشر مروارید زبان انگليسي عمومي: كتاب؛ ( 504 absolutely essential words ) با عنوان 504 واژه؛ مترجم: مهندس محمد رضا مجدي، زبان انگليسي عمومي تأليف عسگري، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
[ چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ ] [ 22:3 ] [ عبدالمجيد باهورزهي ]

 سال جدید را به همه همکاران و دانش آموزان عزیز تبریک عرض می نمایم

[ شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 18:7 ] [ عبدالمجيد باهورزهي ]
Weblog Themes By Iran Skin :.
درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
لینک های مفید